Uluslararası Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Sempozyumu Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde gerçekleştirilecektir.