Uluslararası Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Sempozyumu Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi‘nde gerçekleştirilecektir.