Önemli Tarihler

Bildiri Özetlerinin Son Gönderim Tarihi       : 15.02.2021

Bildiri Özetlerinin Son Gönderim Tarihi       : 15.03.2021

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi         : 18.03.2021

Kayıt için Son Tarih                                      : 26.03.2021

Sempozyum Programının İlan edilmesi      : 29.03.2021

Sempozyum Tarihi                                       : 1-3.04.2021