Önemli Tarihler

Bildiri Özetlerinin Son Gönderim Tarihi       : 7.04.2023

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi         : 14.04.2023

Kayıt için Son Tarih                                      : 28.04.2023

Sempozyum Programının İlan edilmesi      : 24.04.2023

Sempozyum Tarihi                                       : 4-6.05.2023