Önemli Tarihler

Bildiri Özetlerinin Son Gönderim Tarihi       : 30.09.2022

Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi         : 07.10.2022

Kayıt için Son Tarih                                      : 14.10.2022

Sempozyum Programının İlan edilmesi      : 17.10.2022

Sempozyum Tarihi                                       : 20-22.10.2022