Gönderilen bütün bildiriler hakemler tarafından incelenecektir. Bildiriler sözlü sunum veya poster sunumu olarak sunulabilecektir.

 

Bildiri gönderim kuralları

 

  • Gönderilecek olan tam metin bildiriler için maksimum 5 sayfa, özet bildiriler için minimum 200 kelime sınırı bulunmaktadır.
  • Bildirilerin Microsoft Word (*.doc or *.docx) dosya formatında ve aşağıda linki verilen şablona uygun şekilde hazırlanması gerekmektedir.
  • IPPCS’20 word şablonu
  • Bildirilerin çalışmayı açıklayacak şekilde İngilizce ve Türkçe olarak yazılması gerekmektedir.
  • Sözlü sunumlar; her çalışma için 10 dk’lık sunum süresi verilecektir.
  • Poster sunumlar; linkte verilen poster şablonuna uygun şekilde hazırlanan ve renkli olarak A1 boyutunda çıkarılan poster sunumları kabul edilecektir. Renkli olmayan posterler kabul edilmeyecektir.
  • IPPCS’20 poster şablonu

Lütfen bildiriniz aşağıda verilen linki kullanarak EasyChair sistemi üzerinden yükleyiniz.

Bildiri Gönder